Inschrijven

Kunt u hulp gebruiken? Schrijf u dan in via onderstaande formulieren.

Het is van belang dat u de factuur niet zelf al (heeft) betaald. 

Klik hier om het benodigde aanmeldformulier te downloaden

Klik hier om het benodigde machtigingsformulier te downloaden

Beide formulieren (inschrijfformulier én machtigingsformulier, inclusief recent inkomensbewijs) kunt u mailen naar:

info@leergelddeliemers.nl

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen wijzen wij een intermediair toe.
Hij/zij zal telefonisch met u contact opnemen om een huisbezoek in te plannen.

Onze intermediair neemt dan met u de situatie door en kan u veelal nog wijzen op regelingen waar u eventueel ook nog recht op zou kunnen hebben.

Pas als het huisbezoek volledig is afgerond kunnen wij een en ander voor u in gang gaan zetten. Dit kan soms enige tijd in beslag nemen aangezien ook wij afhankelijk zijn van andere instanties. Wij vragen hiervoor om begrip.

U krijgt van ons binnen maximaal 2 à 3 weken uitsluitsel of en hoe uw kind op korte termijn geholpen kan worden.

Stichting Leergeld de Liemers verwijst in eerste instantie naar voorliggende voorzieningen. Dit kan per gemeente verschillend zijn. De intermediairs helpen u daarbij.

Indien de voorliggende voorzieningen niet kunnen worden aangesproken dan is het mogelijk dat de stichting zelf ook hulp biedt. Dit kan in de vorm van een directe betaling zijn voor sportcontributies, muziekles, toneel, ballet, scouting, schoolreisjes, kamp etc. of door bijvoorbeeld het leveren van een fiets of laptop.

Ieder nieuw schooljaar dient u opnieuw uw inkomensbewijs, facturen voor sport, cultuur en/of school bij ons aan te leveren en aanvragen hiervoor in te dienen bij ons. Dit loop niet automatisch door! U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en het indienen van de aanvragen. Zonder de juiste informatie kunnen wij u helaas niet ondersteunen.

De vertrouwelijkheid van uw gegevens is bij Stichting Leergeld de Liemers gegarandeerd. In onze AVG leest u hier meer over.

Wij werken o.a. met de volgende instanties:

 • Gemeente Zevenaar
 • Gemeente Duiven
 • Gemeente Westervoort
 • Gemeente Montferland
 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Jeugd Sport Fonds
 • Jeugd Cultuur Fonds
 • Vluchtelingenwerk
 • Budgetbeheerders/Bewindvoerders
 • Thuiszorg organisaties (gezinshulp etc.)

Onze intermediairs kunnen u o.a. verwijzen naar:

 • Uw gemeente
 • De voedselbank
 • De kledingbank
 • Gelrepas
 • Meedoen in Montferland
 • Kindpakket

Let op! Gedurende alle schoolvakanties is Leergeld de Liemers gesloten.

Indien u uw aanvraag per post wilt indienen dan kunt u gebruik maken van onderstaand postadres. Graag onder vermelding van uw dossiernummer (indien reeds bekend).

Stichting Leergeld de Liemers
Postbus 192
6900 AD  ZEVENAAR

U kunt uw gegevens ook per email naar ons toe sturen: info@leergelddeliemers.nl
Graag in het onderwerp uw dossiernummer vermelden (indien reeds bekend).

Let op: Gedurende alle schoolvakanties is Leergeld de Liemers gesloten.