Contact / Organisatie

Leergeld de Liemers is lid van Leergeld Nederland.

Kerngegevens
Stichting Leergeld de Liemers is opgericht in november 2010 en operationeel vanaf april 2011.

Contact:
Stichting Leergeld de Liemers
Postbus  192
6900 AD Zevenaar

Postadres secretariaat Bestuur:
Postbus 192, 6900 AD  Zevenaar

Organisatie:

  • De dagelijkse leiding valt onder de verantwoording van Mw. D. Grob, Coördinator.
  • De stichting bestaat uit circa 12 vrijwilligers, bestaande uit bestuur, intermediairs en administratieve krachten.

Bestuur: 

  • Mw. Hanneke Bannink, Voorzitter
  • Vacature, Secretaris
  • Mw. Mareen Bartels-Kloosterman, Penningmeester
  • Dhr. Peter van Schijndel, Algemeen lid
  • Dhr. Wilfried van Dongen, Algemeen lid

Doel en Ambitie:

Beloningsbeleid:

  • Alle vrijwilligers ontvangen, indien gewenst, een onkostenvergoeding.
  • Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.
  • De coördinator wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk.

Jaarverslagen:

Anbi: