Spelregels

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. 

 1. Via de website:
  Inschrijven kan onder andere via de website: Klik hier
  Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en voegt u een recent inkomensoverzicht bij. Zonder dit overzicht kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen. Voegt u ook de facturen bij waar u hulp bij vraagt. Het is van belang dat u de factuur niet zelf al (heeft) betaald.
 2. Per telefoon.
  Een aanvraag voor een huisbezoek en/of informatie kan tijdens onze kantooruren ook telefonisch op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.
  Telefoonnummer 0316-764000. 
  Bij afwezigheid kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en word u snel teruggebeld.
  Zonder huisbezoek worden geen aanvragen in behandeling genomen.
 3. Per email.
  Via info@leergelddeliemers.nl
  Ook hier geldt: zonder huisbezoek worden geen aanvragen in behandeling genomen.
 4. Per post.
  Stichting Leergeld de Liemers
  Postbus 192
  6900 AD Zevenaar

Zodra u staat ingeschreven bij onze stichting ontvangt u een dossiernummer. Dit dossiernummer gebruikt u bij al uw correspondentie met ons.

Daarna zal een van onze intermediairs contact met u opnemen voor een huisbezoek. Onze intermediair neemt dan met u de situatie door en kan u veelal nog wijzen op regelingen waar u eventueel ook nog recht op zou kunnen hebben.

Pas als het huisbezoek volledig is afgerond kunnen wij een en ander voor u in gang gaan zetten. Dit kan soms enige tijd in beslag nemen aangezien ook wij afhankelijk zijn van andere instanties. Wij vragen hiervoor om begrip.

U krijgt van ons binnen maximaal 2 à 3 weken uitsluitsel of en hoe uw kind op korte termijn geholpen kan worden.

Stichting Leergeld de Liemers verwijst in eerste instantie naar voorliggende voorzieningen. Dit kan per gemeente verschillend zijn. De intermediairs helpen u daarbij.

Indien de voorliggende voorzieningen niet kunnen worden aangesproken dan is het mogelijk dat de stichting zelf ook hulp biedt. Dit kan in de vorm van een directe betaling zijn voor sportcontributies, muziekles, toneel, ballet, scouting, schoolreisjes, kamp etc. of door bijvoorbeeld het leveren van een fiets of vaste pc.

De vertrouwelijkheid van uw gegevens is bij Stichting Leergeld de Liemers gegarandeerd. In onze AVG leest u hier meer over.

Wij werken o.a. met de volgende instanties:

 • Gemeente Zevenaar
 • Gemeente Duiven
 • Gemeente Westervoort
 • Gemeente Montferland
 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Jeugd Sport Fonds
 • Jeugd Cultuur Fonds
 • Vluchtelingenwerk
 • Budgetbeheerders/Bewindvoerders
 • Thuiszorg organisaties (gezinshulp etc.)

Onze intermediairs kunnen u o.a. verwijzen naar:

 • Uw gemeente
 • De voedselbank
 • De kledingbank
 • Gelrepas
 • Meedoen in Montferland
 • Kindpakket

Let op! Gedurende alle schoolvakanties is Leergeld de Liemers gesloten.