Wensboom

Donatie Wensboom Eet-Lokaal voor Leergeld de Liemers

Maar liefst 150 kaarten hingen er in de wensboom van Eet-Lokaal aan het eind van de decembermaand. Gedurende de hele feestmaand konden mensen een wens voor een ander in de boom hangen. Pablo van Dick, eigenaar van Restaurant Eet-Lokaal, spreekt van een groot succes dankzij de medewerking van diverse Zevenaarse ondernemers. Zaterdagmiddag 11 februari waren bijna 40 mensen uitgenodigd bij Eet-Lokaal om hun wens in vervulling te zien gaan.

Voor Leergeld de Liemers hing er € 500,= aan ‘de boom’, afkomstig van een anonieme gulle gever. Hiervoor onze hartelijke dank en mede met deze donatie kan Leergeld blijven voorzien in de bekostiging van (binnen- en buitenschoolse) activiteiten voor kinderen die opgroeien in een financieel zeer kwetsbare gezinssituatie.  

Verrassing

Leergeld de Liemers werd blij verrast door een schenking van twee leden van de ledenraad van de Rabobank in Arnhem. Zij willen de vitaliteit van onze stichting versterken en haar werkzaamheden ondersteunen en hebben daarvoor hun persoonlijke budget aan Leergeld toegekend.

Het team van intermediairs, kantoormedewerkers en bestuur van Leergeld de Liemers wil hen en de Rabobank Arnhem heel hartelijk danken voor dit vertrouwen.